BẢN VẼ HOÀN CÔNG NHÀ Ở

Bản vẽ hoàn công nhà ở
          


          Bản vẽ hoàn công nhà ở là bản vẽ công trình xây dựng hoàn thành, trong đó thể hiện kích thước thực tế so với kích thước thiết kế, được lập trên cơ sở bản vẽ đính kèm giấy phép xây dựng đã được phê duyệt. Mọi sửa đổi so với bản vẽ đính kèm giấy phép xây dựng được duyệt phải được thể hiện trên bản vẽ hoàn công.

          Vai trò của bản vẽ hoàn công nhà ở là giúp cho mọi người chúng ta và cơ quan chức năng nhìn vào là biết được căn nhà của bạn xây dựng đúng phép hay sai phép.

          Từ đó có hướng giải quyết hồ sơ nhanh gọn và chính xác hơn

Nguyễn Thị Phương Hướng - 0933.116.216

0 nhận xét: