TÌM HIỂU BẢN VẼ HOÀN CÔNG MẪU

Bạn đang gặp rắc rối vì không biết thực hiện bản vẽ hoàn công như thế nào cho đúng với tiêu chuẩn cũng như quy định từ phía cơ quan chức năng. Vậy thì bản vẽ hoàn công mẫu mà chúng tôi giới thiệu sau đây chắc chắn là một gợi ý tuyệt vời giúp bạn có được những thông tin chi tiết để việc thực hiện hồ sơ hoàn công một cách nhanh chóng; chính xác nhất.

Tiến hành lập bản vẽ hoàn công

Đối với trường hợp mà những thông số thực tế; kích thước thi công từ đối tượng đã đúng với thông số và kích thước thực tế của thiết kế trong bản vẽ thi công đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Trong trường hợp này, phía chủ đầu tư thi công công trình hoàn toàn có thể tiến hành chụp lại bản vẽ thiết kế thi công; sau đó đóng dấu bản vẽ hoàn công mẫu theo đúng quy định trên tờ bản vẽ này.

Với trường hợp thông số và kích thước thực tế đang có sự thay đổi với thông số và kích thước của bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt trước đó. Vậy thì phía chủ đầu tư cũng cần phải chỉnh sửa tỉ mỉ thông số; kích thước thực tế ở trong ngoặc kép ở bên cạnh hay ở dưới những chỉ số cũ trên bản vẽ đó.

Nếu như trong trường hợp cần thiết thì phía chủ xây dựng hoàn toàn có thể vẽ mới bản vẽ hoàn công. Chú ý là phần khung tên của bản vẽ cũng cần phải đúng với bản vẽ hoàn công mẫu. ( Theo đúng quy luật của pháp luật )

Tiến hành xác nhận bản vẽ hoàn công

Chủ đầu tư, chủ nhà cũng cần phải chú ý bản vẽ hoàn công mẫu chính là một bản vẽ ghi rõ hạng mục công trình; bộ phận công trình; công trình cần phải được những người có chức trách tiến hành xác nhận một các đầy đủ; chính xác như sau :

+ Người tiến hành thực hiện bản vẽ hoàn công từ phía chủ đầu tư/ chủ nhà thi công công trình. ( chú ý cần phải ghi rõ họ tên; chữ kí; chức vụ )

+ Người tiến hành giám sát và thi công công trình xây dựng của chủ nhà/ chủ đầu tư. ( chú ý cần phải ghi rõ họ tên; chữ kí và chức vụ )

+ Người đại diện theo pháp luật từ phía nhà thầu thi công công trình. ( chú ý cần phải ghi rõ họ tên; chữ kí và chức vụ )

+ Đối với trường hợp áp dụng theo đúng với hình thức của hợp đồng tổng thầu thì cần đáp ứng tiêu chí mẫu dấu hoàn công cần phải được xác nhận bởi người đại diện theo đúng pháp luật của tổng thầu tiến hành thi công công trình (chú ý cần phải ghi rõ họ tên, chữ kí, chức vụ và có dấu pháp nhân).

Nguyễn Thị Phương Hướng
Call: 0933.116.216

0 nhận xét: