MẪU BẢN VẼ HOÀN CÔNG

Bản vẽ hoàn công là tài liệu quan trọng, không thể thiếu trong hồ sơ hoàn công. Do đó, việc chú ý cả nội dung lẫn hình thức là điều cần thiết.

Bản vẽ hoàn công là gì ?

Bản vẽ hoàn công là bản vẽ thể hiện tình trạng thực tế của ngôi nhà sau khi xây; trong đó cho thấy kích thước trên thực tế so với kích thước bản thiết kế. Như vậy bản vẽ hoàn công phản ánh những thay đổi của công trình so với thiết kế ban đầu và cũng bao gồm các hạng mục chi tiết giống như bản vẽ gốc.

Vì sao cần lập bản vẽ hoàn công  

Do bản vẽ hoàn công thể hiện các chi tiết và kích thước thực tế xây dựng; nên có vai trò quan trọng giúp chủ nhà nắm được tình trạng; vị trí chính xác của các hạng mục khi sửa chữa; bảo trì ngôi nhà. Thủ tục hoàn công cũng là giấy tờ cần thiết để hoàn tất thanh toán cho nhà thầu.
Về mặt pháp lý, bản vẽ này là cơ sở giúp cơ quan nhà nước nắm xác định xem chủ nhà có làm đúng theo giấy phép xây dựng hay không.

Bản vẽ hoàn công khác bản vẽ thiết kế như thế nào ?

Nếu công trình thi công đúng với kích thước; thông số của thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt thì nhà thầu thi công xây dựng có thể chụp lại bản vẽ thiết kế thi công và đóng dấu bản vẽ hoàn công theo quy định của Phụ lục này trên tờ bản vẽ đó.
Nếu các kích thước, thông số thực tế thi công có thay đổi so với kích thước, thông số của thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt thì cho phép nhà thầu thi công xây dựng ghi lại các trị số kích thước, thông số thực tế trong ngoặc đơn bên cạnh hoặc bên dưới các trị số kích thước, thông số cũ trong tờ bản vẽ này.
Trong bản vẽ hoàn công cần có dấu xác nhận và chữ ký của các bên có trách nhiệm, bao gồm:
  1. a) Người lập bản vẽ hoàn công của nhà thầu thi công xây dựng. (ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)
  2. b) Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng. (ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký, dấu pháp nhân)
  3. c) Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư. (ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)
  4. d) Trường hợp áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu thì trong mẫu dấu hoàn công phải có thêm xác nhận của Người đại diện theo pháp luật của tổng thầu thi công xây dựng. (ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký, dấu pháp nhân)

Mẫu bản vẽ hoàn công

Mẫu bản vẽ hoàn công có thể được trình bày trên khổ giấy lớn chia thành nhiều phần thể hiện các hạng mục khác nhau; hoặc đóng thành tập A4 với mỗi trang thể hiện một hạng mục.

Nguyễn Thị Phương Hướng
Call: 0933.116.216

0 nhận xét: