MẪU BẢN VẼ HOÀN CÔNG

Bản vẽ hoàn công là tài liệu quan trọng, không thể thiếu trong hồ sơ hoàn công. Do đó, việc chú ý cả nội dung lẫn hình thức là điều cần thiết.

Bản vẽ hoàn công là gì ?

Bản vẽ hoàn công là bản vẽ thể hiện tình trạng thực tế của ngôi nhà sau khi xây; trong đó cho thấy kích thước trên thực tế so với kích thước bản thiết kế. Như vậy bản vẽ hoàn công phản ánh những thay đổi của công trình so với thiết kế ban đầu và cũng bao gồm các hạng mục chi tiết giống như bản vẽ gốc.

Vì sao cần lập bản vẽ hoàn công  

Do bản vẽ hoàn công thể hiện các chi tiết và kích thước thực tế xây dựng; nên có vai trò quan trọng giúp chủ nhà nắm được tình trạng; vị trí chính xác của các hạng mục khi sửa chữa; bảo trì ngôi nhà. Thủ tục hoàn công cũng là giấy tờ cần thiết để hoàn tất thanh toán cho nhà thầu.
Về mặt pháp lý, bản vẽ này là cơ sở giúp cơ quan nhà nước nắm xác định xem chủ nhà có làm đúng theo giấy phép xây dựng hay không.

Bản vẽ hoàn công khác bản vẽ thiết kế như thế nào ?

Nếu công trình thi công đúng với kích thước; thông số của thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt thì nhà thầu thi công xây dựng có thể chụp lại bản vẽ thiết kế thi công và đóng dấu bản vẽ hoàn công theo quy định của Phụ lục này trên tờ bản vẽ đó.
Nếu các kích thước, thông số thực tế thi công có thay đổi so với kích thước, thông số của thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt thì cho phép nhà thầu thi công xây dựng ghi lại các trị số kích thước, thông số thực tế trong ngoặc đơn bên cạnh hoặc bên dưới các trị số kích thước, thông số cũ trong tờ bản vẽ này.
Trong bản vẽ hoàn công cần có dấu xác nhận và chữ ký của các bên có trách nhiệm, bao gồm:
  1. a) Người lập bản vẽ hoàn công của nhà thầu thi công xây dựng. (ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)
  2. b) Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng. (ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký, dấu pháp nhân)
  3. c) Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư. (ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)
  4. d) Trường hợp áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu thì trong mẫu dấu hoàn công phải có thêm xác nhận của Người đại diện theo pháp luật của tổng thầu thi công xây dựng. (ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký, dấu pháp nhân)

Mẫu bản vẽ hoàn công

Mẫu bản vẽ hoàn công có thể được trình bày trên khổ giấy lớn chia thành nhiều phần thể hiện các hạng mục khác nhau; hoặc đóng thành tập A4 với mỗi trang thể hiện một hạng mục.

Nguyễn Thị Phương Hướng
Call: 0933.116.216

TÌM HIỂU BẢN VẼ HOÀN CÔNG MẪU

Bạn đang gặp rắc rối vì không biết thực hiện bản vẽ hoàn công như thế nào cho đúng với tiêu chuẩn cũng như quy định từ phía cơ quan chức năng. Vậy thì bản vẽ hoàn công mẫu mà chúng tôi giới thiệu sau đây chắc chắn là một gợi ý tuyệt vời giúp bạn có được những thông tin chi tiết để việc thực hiện hồ sơ hoàn công một cách nhanh chóng; chính xác nhất.

Tiến hành lập bản vẽ hoàn công

Đối với trường hợp mà những thông số thực tế; kích thước thi công từ đối tượng đã đúng với thông số và kích thước thực tế của thiết kế trong bản vẽ thi công đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Trong trường hợp này, phía chủ đầu tư thi công công trình hoàn toàn có thể tiến hành chụp lại bản vẽ thiết kế thi công; sau đó đóng dấu bản vẽ hoàn công mẫu theo đúng quy định trên tờ bản vẽ này.

Với trường hợp thông số và kích thước thực tế đang có sự thay đổi với thông số và kích thước của bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt trước đó. Vậy thì phía chủ đầu tư cũng cần phải chỉnh sửa tỉ mỉ thông số; kích thước thực tế ở trong ngoặc kép ở bên cạnh hay ở dưới những chỉ số cũ trên bản vẽ đó.

Nếu như trong trường hợp cần thiết thì phía chủ xây dựng hoàn toàn có thể vẽ mới bản vẽ hoàn công. Chú ý là phần khung tên của bản vẽ cũng cần phải đúng với bản vẽ hoàn công mẫu. ( Theo đúng quy luật của pháp luật )

Tiến hành xác nhận bản vẽ hoàn công

Chủ đầu tư, chủ nhà cũng cần phải chú ý bản vẽ hoàn công mẫu chính là một bản vẽ ghi rõ hạng mục công trình; bộ phận công trình; công trình cần phải được những người có chức trách tiến hành xác nhận một các đầy đủ; chính xác như sau :

+ Người tiến hành thực hiện bản vẽ hoàn công từ phía chủ đầu tư/ chủ nhà thi công công trình. ( chú ý cần phải ghi rõ họ tên; chữ kí; chức vụ )

+ Người tiến hành giám sát và thi công công trình xây dựng của chủ nhà/ chủ đầu tư. ( chú ý cần phải ghi rõ họ tên; chữ kí và chức vụ )

+ Người đại diện theo pháp luật từ phía nhà thầu thi công công trình. ( chú ý cần phải ghi rõ họ tên; chữ kí và chức vụ )

+ Đối với trường hợp áp dụng theo đúng với hình thức của hợp đồng tổng thầu thì cần đáp ứng tiêu chí mẫu dấu hoàn công cần phải được xác nhận bởi người đại diện theo đúng pháp luật của tổng thầu tiến hành thi công công trình (chú ý cần phải ghi rõ họ tên, chữ kí, chức vụ và có dấu pháp nhân).

Nguyễn Thị Phương Hướng
Call: 0933.116.216

BẢN VẼ HOÀN CÔNG LÀ GÌ?

Hoàn công là một thủ tục được tiến hành sau khi xây dựng xong nhà ở. Việc hoàn công thông thường được tiến hành bởi chính chủ nhà, chủ đầu tư với những giấy tờ, thủ tục nhất định phải đáp ứng. Thực tế nhiều chủ nhà, chủ đầu tư vì chỉ chú ý đến phần cấp phép xây dựng, thiết kế và thi công mà quên mất đi công đoạn hoàn công sau cùng để căn nhà hoàn tất các thủ tục về mặt pháp lý.


Hồ sơ hoàn công xây dựng về nguyên tắc, như một công đoạn hoàn chỉnh tiếp nối những thể hiện trong hồ sơ xin cấp phép xây dựng. Nếu trong hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở có bản vẽ thiết kế, thì trong hồ sơ hoàn công cũng có bản vẽ hoàn công. Nói đến bản vẽ hoàn công, đây có thể được xem là một trong những đặc điểm quan trọng nhất, trong hồ sơ hoàn công mà bất cứ chủ nhà nào cũng cần phải chú ý đảm bảo trên thực tế.

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về Bản vẽ hoàn công nhà ở, chúng tôi xin được phép giới thiệu những hiểu biết cần thiết nhất để giúp hình thành nên chính xác hình dung của các bạn về bản vẽ hoàn công dựa theo kinh nghiệm cũng như các quy định của pháp luật.
Căn cứ theo quy định của Luật xây dựng 2014 và Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, cụ thể tại khoản 3 điều 3 Nghị định này có quy định khái niệm về một bản vẽ hoàn công như sau: “Bản vẽ hoàn công là bản vẽ công trình xây dựng hoàn thành, trong đó thể hiện vị trí, kích thước, vật liệu và thiết bị được sử dụng thực tế.”

Như vậy, để hiểu bản vẽ hoàn công là gì có thể bật lên một số ý chính như sau:
  • Là bản vẽ thể hiện công trình xây dựng hoàn thành: Điều này có nghĩa mỗi một công trình sẽ trải qua nhiều giai đoạn. Nếu như giai đoạn chuẩn bị xây dựng, chúng ta cần bản vẽ thiết kế để thực hiện biến những ý tưởng trên giấy thành công trình trên thực tế thì đến bản vẽ hoàn công, những ý tưởng đó đã được thi công hoàn chỉnh và thành công trình xây dựng cụ thể với đầy đủ các bộ phận.
         Từ đó, chủ nhà thể hiện lại công trình đã xây lên bản vẽ để thực hiện thủ tục hoàn công. Chính xác của việc này tương tự việc báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền rằng việc xây dựng đã hoàn tất, công trình xây dựng đã thi công xong, tất cả được thể hiện trong bản vẽ mô phỏng công trình thực tế, đó là cách hiểu đơn giản nhất về bản vẽ hoàn công.
  • Là bản vẽ công trình hoàn thành, là sự mô phỏng của công trình đã thi công xong vào bản vẽ kỹ thuật để từ đó, các thông số kỹ thuật của công trình phải được thể hiện. Như đã biết, công trình xây dựng trên thực tế về nguyên tắc phải phù hợp với công trình được thể hiện trên thiết kế ban đầu hoặc đã qua chỉnh sửa.
Trong đó các thông số về vị trí, kích thước, vật liệu và thiết bị luôn được chú ý bởi chịu sự ràng buộc của nhiều yếu tố. Chính các thông số về vị trí, kích thước, vật liệu, thiết bị là căn cứ để cơ quan nhà nước cấp phép cho công trình được xây dựng. Giờ khi đã hoàn thành, bản vẽ hoàn công cũng phải thể hiện các yếu tố đó một cách cụ thể, chính xác.

Nếu không phù hợp với thiết kế ban đầu thì việc hoàn công chắc chắn sẽ gặp khó khăn.
Như vậy, bản vẽ hoàn công nhà ở nói một cách đơn giản nhất, chính là bản vẽ thể hiện công trình nhà ở đã thi công xong. Bản vẽ hoàn công là loại giấy tờ bắt buộc phải có trong hồ sơ xin hoàn công nhà ở, mà việc hoàn công là một trong những thủ tục bắt buộc phải thực hiện đối với những công trình xây dựng phải xin cấp phép. Như vậy, các yếu tố này gắn chặt với nhau, tạo nên tình trạng pháp lý hoàn chỉnh cho căn nhà của bạn.

Hiểu về bản vẽ hoàn công nhà ở chính là hiểu về một phần đặc biệt quan trọng trong thủ tục xin hoàn công. Chúng tôi đã gặp không ít các trường hợp vì không hiểu rõ về thủ tục hoàn công nói chung cũng như bản vẽ hoàn công nói riêng mà dẫn tới nhiều sai lầm không đáng có trong việc xin phép hoàn công. Trong đó nổi cộm nhất chính là vấn đề bản vẽ hoàn công sai thực tế thi công hoặc sai thiết kế xây dựng.

Nhiều ngôi nhà vì không chính xác trong bản vẽ hoàn công nên thực tế không thể hoàn công, gây ảnh hưởng trực tiếp tới chủ công trình cũng như giá trị của công trình khi có các yêu cầu phát sinh.

Chúng tôi luôn muốn hạn chế những rủi ro từ việc này. Việc có một bản vẽ hoàn công chính xác không hề khó. Việc hiểu về bản vẽ hoàn công nhà ở là gì cũng hoàn toàn đơn giản. Hãy cho phép chúng tôi được đồng hành cùng các bạn trong thủ tục này, chắc chắn sẽ là khoản đầu tư có lợi nhất mà các bạn bỏ ra để bồi đắp thêm giá trị cho ngôi nhà của mình.

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HƯỚNG
Call: 0933.116.216

BẠN ĐÃ BIẾT BẢN VẼ HOÀN CÔNG LÀ GÌ CHƯA?

Bạn đã từng nghe nhiều người nhắc tới cụm từ bản vẽ hoàn công. Nhưng thực chất thuật ngữ này là gì? Nó có ý nghĩa như thế nào đối với việc xây dựng nhà ở? Bài viết sau đây có thể giúp bạn!


Như thế nào là bản vẽ hoàn công?

Hoàn công là một thủ tục bạn cần phải thực hiện khi đã hoàn thành xây dựng nhà ở. Trong đó, bản vẽ hoàn công là một khâu quan trọng trong quá trình này.

Bản vẽ hoàn công phải được thực hiện bởi chủ đầu tư, chủ nhà với những thủ tục và giấy tờ cần thiết. Nhưng rất nhiều trường hợp chủ nhà chỉ chú ý tới việc xin cấp phép xây dựng, thi công và thiết kế mà quên mất công đoạn hoàn tất về mặt pháp lý cho căn nhà.

Xét về nguyên tắc, thủ tục thực hiện bản vẽ hoàn công cũng tương tự như việc chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở.

Thủ tục thực hiện bản vẽ hoàn công gồm những gì?

Nếu trong hồ sơ xin cấp phép xây dựng có bản vẽ thiết kế và đơn xin cấp phép xây dựng, thì trong hồ sơ hoàn công cần có giấy phép xây dựng và bản vẽ hoàn công. Bản vẽ hoàn công được coi là một yếu tố cực kì quan trọng ở trong hồ sơ hoàn công mà bất cứ một chủ đầu tư, chủ nhà nào cũng cần phải đặc biệt chú ý tới.

Dựa theo nghị định số 46/2015/ NĐ- CP về việc bảo trì và quản lý chất lượng công trình xây dựng và bộ luật xây dựng được kí kết vào năm 2014 đã quy định rõ, bản vẽ hoàn công chính là bản vẽ thể hiện công trình xây dựng đã được hoàn thành. Nó thể hiện kích thước, vị trí, thiết bị và vật liệu sử dụng thực tế để thi công căn nhà.

Khi xây dựng công trình cần phải có bản vẽ thiết kế, khi công trình đã được xây dựng xong cần phải có bản vẽ hoàn công để thể hiện chính xác công trình đã hoàn thành trên bản vẽ nhằm thực hiện thủ tục hoàn công xây dựng.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện bản vẽ hoàn công cần phải thể hiện một số thông số kĩ thuật liên quan tới thiết bị, vật liệu, kích thước, vị trí. Đây là yếu tố ràng buộc nhất định phải có, hơn nữa cũng cần phải được thực hiện một cách chính xác, cụ thể để không gặp phải những khó khăn trong việc hoàn công.

Nguyễn Thị Phương Hướng
Call: 0933.116.216